Общо Отчетно Изборно Събрание 2018г.

Уважаеми членове на НАБОО,
На 25.03.2018г., неделя, от 10.00ч.,
в зала Панорама, на хотел Империал, град Пловдив – ще се проведе Годишното Общо Отчетно Изборно Събрание на Асоциацията.

Моля, подгответе Вашите въпроси и препоръки към УС на НАБОО. Бих искала да Ви обърна внимание и на факта, че събранието е изборно – подгответе Вашите предложения и кандидатури за нов УС. 
В точка 7 (други), от дневния ред – бихме искали да се информираме и да обсъдим, всички теми, които Ви вълнуват!
Събранието ще се проведе на закрити врати, с достъп само за настоящи и нови членове!

Тази година е специална за нас – НАБОО навършваме 20 години!

Поради големият интерес – местата са лимитирани, независимо от готовността на хотела да поеме над 250 човека за изложбената и семинарна част – за вечерята е възможно да възникне проблем. По тази причина – заплащането на място е ограничено и е след изричното потвърждение от страна на член на УС, платен членски внос за минали години и заплащане на минимално капаро – стойността на вечерята.

Направете своите резервации, потвърждения и плащане, за настаняване в х-л Империал към нашата травел агенция WTM – Уърлд Травел Мениджмънт, Stanislava Bankova – на имейл s.bankova@wtmbg.com или телефон 0879 878788

КРАЕН СРОК за потвърждение до 12.03.2018г.!!!

Концентрирането на усилията ни, изцяло с обществена насоченост е трудно забележима дейност и с бавни резултати, но енергията, която хвърляме в утвърждаване на НАБОО като фактор – се увенчава с успех, с който можем да се похвалим – с увереност и гордост!

Предстои, взимането на едно от най-важните ни решения – кандидатстване от страна на НАБОО за членство в Българска Стопанска Камара! Имаме изключително позитивни реакции от страна на Камарата и остава единствено решението на членовете от ОС.

Приканваме всички наши членове, както и фирмите на едро за съдействие –
– да информират своевременно заинтересованите колеги, които плануват да се присъединят към НАБОО и желаят да присъстват на изложението.
– Да обърнат внимание и да попълнят анкетата, изготвена съвместно с БАН – срока е удължен до 31.03.2018г.

Уважаеми членове на НАБОО, уважаеми колеги
на ЮБИЛЕЙНОТО СЪБИТИЕ на Асоциацията – всички сте ДОБРЕ ДОШЛИ!
От мое име и от името на УС на НАБОО,
изказвам нашата признателност към всички ВАС – тези, които повярвахте в нас!

За мен беше чест!
Благодаря Ви за доверието!

Мина Стоянова-Димитрова
Председател на УС на НАБОО

 

Pokana_Obsto_subranie