Отменя се насроченото за 15.03.2020 г. Редовно общо събрание на НАБОО.

Уважаеми членове на НАБОО,
Уважаеми колеги,

Във връзка с въведеното Извънредно положение в страната и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България, в качеството ми на Председател на УС на НАБОО – Ви уведомявам, че с решение на Управителния съвет на НАБОО от 13.03.2020 г. – се отменя насроченото за 15.03.2020 г. Редовно общо събрание на НАБОО.

Управителният съвет ще обсъдим нова дата за провеждане на Общото събрание, като определянето на датата ще бъде съобразено с развитието на епидемиологичната обстановка в България и решенията на отговорните институции.

Незабавно след вземане на решение за ново насрочване на Общото събрание – ще бъдете информирани тук, във фейсбук страницата и в сайта на НАБОО, така и с покана, обявена в Държавен вестник и в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

Бъдете здрави!
Бъдете разумни!
Следете онлайн ситуацията и спазвайте препоръките!

Искрено Ваша!
Мина Стоянова-Димитрова
Председател на УС на НАБО