Проверка на РЗИ във връзка с кампания на „KWIAT”

Проверка на РЗИ във връзка с кампания на „KWIAT” за скрининг на очното зрение с участието на оптики на територията на цялата страна

Във връзка с организираната от „KWIAT” кампания за скрининг на очното зрение в периода от 01. Септември до 31. Октомври 2016г., в която участваха редица оптики на територията на страната, в качеството ми на Председател на УС на Асоциацията на българските оптици бях уведомена за извършена проверка от РЗИ по повод кампанията. В резултат от проверката компетентните органи са съставили Акт за установяване на административно нарушение, в който са констатирали нарушение на Закона за здравето, а именно извършване на здравни консултации по проблеми на зрението от лице – оптик без необходимата правоспособност. Също така са издали и Предписание за спиране на дейността по здравни консултации по проблеми на зрението.