На прага сме на Новата 2017г.

Уважаеми колеги,

Скъпи членове на НАБОО,

 

Измина още една динамична година! На прага сме на Новата 2017г.

Всяко начало ни дава усмивки, надежда и вяра в доброто!

Вярвам, че ни очаква страхотна и успешна година!!!

 

Последното десетилетие бе белязано  от истинска динамика в развитието на оптичния бранш в България.  Промяна в закона през 2006г., последвано от наредба, поставяща оптиките под шапката на МЗ. Неуспешен опит за закрепостяване на оптиките  през 2010г.;  поява на специалността Оптометрия в СУ;  нова професия – медицински оптик в МК – Варна, последвана от първи випуск Оптометрия за тази учебна година;  нова специалност оптик-оптометрист в МК – Пловдив, учредяване на нов съюз на оптометристите …

 

Динамичното развитие, изисква приспособяване към условията, а не противопоставяне, но с категоричен отпор срещу злонамерени действия и уронване престижа на българските оптици!

 

Едно от най-важните събития, които сериозно ангажираха вниманието на УС, в последните две години –  е взаимното признаване на професиите в Европейския Съюз, съгласно Директива 2005/36/ЕС за признаване на професионалните квалификации в Европа. Целите на този пилотен проект са обсъждане и унифициране на изискванията за шест професии, една от които е Оптик и сродни на оптиката. Основната идея на ЕС е регулирането на професията „Оптик” на европейско и национално ниво в посока – създаване на минимална регулация в държавите, в които такава липсва (напр. България) и/или преразглеждане на критериите при държави с прекомерна регулация.

 

Всяка новост, действия и промяна, независимо дали са в национален или международен мащаб – са дълъг процес,  в който за щастие – този път, НАБОО, участва от самото начало.

Но участието ни, не гарантира желани резултати.

 

Появата на нов съюз в нашия бранш – първоначално породи негативни реакции и притеснения от разделението … Разбираемо!

 

За шест години – огромни средства и усилия, предоставени от ОПТИЦИ – бяха вложени в идеята, наречена Оптометрия. Но ако се вгледаме в архивите – самите ние сме предрекли това развитие – на Първият Национален Оптичен Събор в София,  е протоколирано мое изказване от трибуната, с което предлагам в НАБОО да се обособят четири звена – едровици,  работодатели, редови оптици и … оптометристи! И всъщност, ако се замислим – можем истински да се гордеем с това, че сме били основен двигател в популяризирането, усъвършенстването и утвърждаването на Оптометрията у нас.

Реално нашите усилия са се увенчали с резултати и въпреки разделението – ние вярваме в бъдещите успехи на бранша Оптика и развитието на Оптометрията!

Повечето от вас ме познават лично и знаят, че едно от най-добрите ми качества е да обръщам негативите в позитив!

Към този момент, искрено адмирирам учредяването на БСО и с огромно облекчение предавам щафетата на БСО за действия и усилия по узаконяването и признаване на професията Оптометрист  в България.  От сърце – Успех колеги!!!

От законодателна гледна точка е редно, всичко, свързано с оптометрията, изучавана в СУ – да се пренасочи към новия съюз и СУ. Това е разумната стъпка, която ще ни предпази от възникване на недоразумения и противоречия относно узаконяването и признаване на специалността Оптометрия и професията оптометрист, изучавана в СУ . Създаването на действащ код по НКПД, осигурителен праг, права, задължения, сфера на компетентност, нива и свобода за законно практикуване –  е  възможност и дори задължение на колегите от БСО и Софийски Университет.

Тук е мястото да декларирам готовността на НАБОО за пълно съдействие и помощ към нашите членове – оптик – оптометристи, които винаги са разчитали и ще могат да разчитат на нашата подкрепа!

 

Преразглеждането на ценностите и приоритетите – има своите добри страни J

НАБОО ще насочим усилия и средства, изцяло за обединяването на всички оптици и оптични специалисти в България!!!

Независимо от нестабилната политическа и икономическа обстановка в страната ни, нека си припомним какво е мотото, изписано на сградата на Парламента – Националният девиз на Република България:

Съединението прави силата!

Това е нашата основна цел за предстоящата 2017 година!!!

Обединяване на всички оптици и оптични специалисти в България!!!

Утвърждаване авторитета на НАБОО и превръщането на Асоциацията в още по-голяма сила и още по-авторитетен фактор!

Предложенията на НАБОО са внесени до всички ангажирани институции, ведомства и министерства. Всяка промяна е процес, който освен, че е продължителен – пряко зависи от политическата обстановка в страната. Нашата цел е да постигнем резултати, които не са подвластни на политически промени.

Примера с оптометрията в Хърватия е изключително показателен – за жалост, след смяна на правителството – колегите са в изходна позиция.

 

Поддържаме тесни контакти с НПГПТО „М.В. Ломоносов“, София – имаме техните уверения и готовност за пълно съдействие и ползотворна бъдеща, съвместна дейност.

Връзките и контактите ни с Асоциацията на британските диспенсинг оптици – ABDO, UK, както и с WIFI институт Виена, Австрия – са с идея за организиране на курсове, повишаващи квалификацията ни. Контактите ни с WCO (Световния Съвет по Оптометрия) – доведоха до активни действия от наша страна и на световен партньор по имплементирането на

e-Learning – възможност за обучение и повишаване на квалификацията за оптометристи на световно ниво!

 

В тази връзка – възраждаме активните действия в сайта на НАБОО.

Именно в сайта ще публикуваме регулярно дейността ни.

На първо време актуализирахме членовете към момента и освен градовете,  добавихме и и имената оптиките  Ви. Това е своеобразна реклама и нашите членове го заслужават.

Предстои да публикуваме обобщен списък на оптиките, регистрирани като ООП към РЗИ, със съответните Индивидуални регистрационни номера на обекта – жест от страна на НАБОО към всички оптики в България.

 

Поставихме си амбициозни цели и задачи, работим и ще работим усърдно за тяхното постигане.

Симпозиумите, които НАБОО организира досега, бяха продиктувани от стремеж за усъвършенстване, финансова сигурност и стабилност, която вече четвърта година успяваме да осигурим.

Истината е, че една Асоциация се издържа от членски внос и от дарения, а не от събития.

Безкрайно сме признателни на фирмите, подкрепили идеята ни, на онези от Вас, които с присъствието си – ВСЕКИ път, засвидетелстваха уважението си към нас и към труда ни, но тези симпозиуми  изчерпваха до голяма степен нашето внимание и време.

 

Предстоят ни още по-сериозни усилия в стартиралите работни срещи на национално и министерско ниво.

Предстоят сериозни усилия в международен аспект – по повод взаимната оценка и признаване на квалификациите за професията Оптик за целия Европейския Съюз.

 

Наистина е необходимо да концентрираме усилията си в обществен работен режим и повишаване на членската маса!

А за реализацията на всички проекти, с които сме ангажирали и институциите – ще разчитаме изцяло на членски внос, доброволци и ДАРЕНИЯ!

 

Тук е мястото  да спомена и да повдигна въпроса за членския внос.

Изпитвам истинско неудобство да напомням за ангажимент, който вие сами сте избрали.

Ние разбираме, че ежедневието на всички ни, е динамично и понякога човек просто забравя!

Понякога живота ни поставя и в ситуация на финансова невъзможност, но аз вярвам, че всеки един от вас е изградена личност, с достойнство,  чест и себеуважение!!!

Апелирам за професионално отношение към всички нас. Процеса е взаимен – финансовата дисциплина – води до права! Възползвайте се коректно от правата си!  И все пак, за жалост, независимо от толерантната политика на НАБОО, отварянето на Асоциацията за всички оптични специалисти и многобройните отстъпки от правилата, в крайна сметка – все още има членове, които не са заплащали членството си от 2012 година.

Напомням, че възстановяване на правата за членство на членове, предложени за изключване, е възможно само след издължаване на всички задължения  –  чл.12, ал. 2. от Устава на НАБОО.  И НЯМА да бъде валидно за изключени членове!!!

 

За улеснение още веднъж предоставям информация относно членския внос:

До 31 март на текущата година –  членския внос за годината е 120 лева за физическо лице, 240 лева за юридическо лице / оптика, 360 лева за юридическо лице / фирма на едро  и 60 лева за НЕ-работещи студенти и учащи.

СЛЕД 31 март на текущата година, както и за минали години, е както следва –  144 лева за физическо лице, 288 лева за юридическо лице / оптика, 432 лева за юридическо лице / фирма на едро  и 72 лева за НЕ-работещи студенти и учащи.

НАБОО е НПО и няма регистрирана търговска дейност. Фактури се издават само при заплащане на членски внос по банков път, а при кешови плащания – се издават ордери.

Можете да използвате готовността на колегите от фирмите на едро – голям процент от заплатеният членски внос, достига до нас, благодарение на колегите-куриери.

Единствено се свържете с нас за информация на кои колеги можете да платите или вижте в сайта, фирмите и физическите лица, които са членове на Асоциацията.

 

Банкова сметка на НАБОО:
ПРОКРЕДИТ БАНК,
IBAN: BG43PRCB92301046102910
BIC: PRCBBGSF

За въпроси, съдействие информация и помощ – не се колебайте да се свържете с нас – naboolegal@gmail.com

 

 

 

Вярвам, че ни очаква страхотна и успешна година!!!

ПОВЯРВАЙТЕ И ВИЕ ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.