За нас

Професията „Очен оптик” е обществено значима, престижна и отговорна.

В отговор на потребностите на специалистите в очната оптика през февруари 1998г., бе учредена Национална Асоциацията на Българските Оптометристи и Оптици. Като сдружение с нестопанска цел, НАБОО бе създадена да защитава интересите на оптическото съсловие и да работи за неговия просперитет.
Като браншово сдружение, НАБОО е в тясна връзка и взаимодействие с Централния Съюз на Очните Оптици – ZVA – Германия. Приятелските отношение и професионалните контакти направиха неоценима подкрепата и съдействието на немските оптици, по отношение на възможностите за повишаване квалификацията и усвояване на немския опит. Ползотворните контакти, превърнати в традиция, ще продължат и за в бъдеще.
От септември 2000г. НАБОО е член на Европейския съюз по Оптика и Оптометрия. Членството в тази международна организация е възможност за осъществяването на широк кръг контакти с доказани професионалисти от оптическия бранш. Като член на ECOO, Асоциацията работи за издигане обществената значимост на професията, с подкрепата и съдействието на експерти от европейски и световен мащаб.
Организацията е отворена за всички, които се чувстват съпричастни към проблемите и бъдещето на очните оптици.

Мария Димитрова

През 1998 година, месец март, СГС вписва в специалния регистър на сдруженията с нестопанска цел, дружество с идеална цел, с наименование: „Асоциация на частните работодатели в оптическия бранш”, с цели, средства, устройство, начин на приемане на нови членове, посочени в Устав, приет от Учредителното събрание ноември 1997 г.

В този си вид АЧРОБ съществува до 2001г. когато дружеството на общо събрание от 25 май 2001г. в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ / Закон за юридическите лица с нестопанска цел/, актуализира Устава и променя името си в: „Асоциация на българските оптометристи и оптици.

В динамично развиващото се българско законодателство, мненията и интересите на браншова организация, каквато е „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ  ОПТОМЕТРИСТИ И ОПТИЦИ”, е от изключително важно значение за членовете и. Градивната позиция по отношение на нормативната база в сферата на очната оптика и оптометрия, на всеки един оптик в страната ни, гарантира усъвършенстване, престиж и просперитет на професиите – Очен оптик и оптометрист в България!!!
НАБОО е организация работеща за Вас! Тук е спомената една малка част от труда и усилията на група хора, членове на Асоциацията, желаещи високия авторитет, лоялност и признание на общочовешки значимата професия – ОПТИК!!!