Насоки за подготовка на оптиките за постепенно премахване на извънредните и ограничителни мерки!

Световната здравна организация (СЗО) обяви COVID-19 за заболяване, причинено от нов щам на коронавирус и пандемия на 11 март 2020 г.
ECOO внимателно следи развитието, наблюдавайки мерките срещу пандемията, които варират в различните страни.
Практиката на оптиците и оптометристите, в повечето европейски страни – е намаляла, а някои дори са преустановили дейността си за времето на пандемията.
В момента на постепенното завръщане към работен процес и частично или изцяло премахване на мерките за блокиране в много страни, настоящият документ предоставя указания на членовете, които искат да издават насоки или актуализирани указания за
оптиците и оптометристите в техните собствени страни (в случай че на нужда), като се вземат предвид всички национални особености и разработки.
Този документ е естествено продължение от предишната информация, издадена от ECOO по темата и приема за начална позиция, че пандемията ще промени начина, по който оптиците и оптометристите ще работят в близко бъдеще, поне докато не се намери устойчиво решение на тази пандемия.
Основната препоръка е, че всички очни специалисти трябва да се подготвят за възобновяването на своите практики и да работят с пациенти по възможно най-безопасния за всички страни начин. Тъй като епидемиологичната ситуация и законовите изисквания могат да варират в различните страни, местните разпоредби и препоръки трябва да се спазват стриктно, като се вземат предвид също всички насоки на СЗО. Възможно е в някои страни препоръките да са по-строги от указаните в това ръководство, предвид ситуацията.

Всички подробности ще намерите в прикачения файл!